My Cart
My Wishlist
Explore the beauty of Japan's cherry blossoms through snacks!

Kit Kats From Japan!

 

Unique. Flavorful. Fun!

Exclusive Japanese KitKats!

Sale
Sale
Kit Kat
KitKat Sakura Kinako
$10 USD
Kit Kat
Kit Kat Sake Masuizumi
$18 USD
Kit Kat
KitKat Mini Umeshu
$18 USD
Kit Kat
Kit Kat Uji Matcha
$18 USD
Kit Kat
Kit Kat Shinshu Apple
$18 USD